Akshya

Name: Akshya

Gender: Boy

Meaning: lmmortal; God