Shanvika

Name: Shanvika

Gender: Girl

Meaning: Goddess Lakshmi